Organisatie

Stichting Paul van Vliet Academie

Bestuur

  • Edwin van Meurs, voorzitter
  • Dick Keulemans, secretaris
  • Stef de Beurs, penningmeester
  • Evert de Vries, lid
  • Herman de Smit, lid

Algehele leiding

Evert de Vries

Artisitieke directie

Evert de Vries, Jan van Bergen

Adviseur

Wim Dröge

Artistieke Raad

  • Evert de Vries
  • Donald van der Maaten
  • Barbara Stuyling de Lange
  • Rieneke van Nunen
  • Jan van Bergen

De Artistieke Raad waakt over de inhoud van de opleiding. Studenten en docenten kunnen bij de raad terecht met op- en aanmerkingen m.b.t. het leertraject.

Voor veranderingen in het leerprogramma of andere wijzigingen m.b.t. de inhoud van de academie is de instemming van de meerderheid van de Artistieke Raad vereist.

De Artistieke Raad vergadert minstens drie maal per leerjaar, en voorts als leden dat nodig achten. Per leerjaar zijn er voor de fulltime- en parttimegroepen mentoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de studenten en geven inhoudelijke zaken onmiddellijk door aan de Artistieke Raad.

ondersteunen Paul van Vliet academie.