Fulltime/Parttime

Fulltime

De fulltimeopleiding duurt 3 jaar, parttime 4 jaar. De fulltime heeft effectief 32 lesweken per studiejaar, de lessen vinden plaats van dinsdag t/m vrijdag. De lessen duren doorgaans 90 minuten.

Parttime

De lesinhoud van beide trajecten is hetzelfde maar uiteraard anders verspreid over de tijd. De parttimelessen zijn op vrijdag en zaterdag.

Het eerste jaar

In dit jaar wordt de basis gelegd voor de persoonlijke en praktische ontwikkeling tot kleinkunstenaar. Het is een zwaar trainingsjaar waarin je kennismaakt met de basistechnieken van het vak.

Naast de lessen waarin dit gebeurt, vinden er ook al direct in het eerste jaar presentaties plaats: een solovoorstelling, een duovoorstelling en een ensemble. Ze moeten 10 minuten duren. De presentaties zijn al meteen voor publiek en worden door een commissie beoordeeld .

De eindbeoordeling van het eerste jaar is zwaar, en focust zich op de verdere ontwikkelbaarheid van de eigenheid van het talent van de student.

Het tweede jaar

De in het eerste jaar verworven vaardigheden worden verdiept, aangevuld en uitgebreid in de lessen. Uiteraard worden er vakmatig hogere eisen gesteld aan het zelfstandig werken, de beheersing van de trainingsvakken, visie- en conceptontwikkeling en de toepassing van de technieken.

Naast de lessen wordt er met de hele groep gewerkt aan een groot project dat aan het einde van het jaar wordt gepresenteerd. Ook zijn er drie openbare presentaties: een solo of duo, en een ensemble, die steeds 25 minuten duren en die beoordeeld worden door een commissie.

Het afstudeerjaar

Het afstudeerjaar valt in twee fasen uiteen. Het eerste deel bestaat uit 20 weken, hierin krijg je de trainingsvakken om je verworvenheden te onderhouden en verder te verstevigen, en er wordt al vooruitgekeken naar je afstudeervoorstelling. Ook krijg je les in typische entertainmentvakken, die wezenlijk anders zijn, en je wordt gedegen wegwijs gemaakt in de zakelijke aspecten van het theaterondernemerschap.

Het tweede gedeelte duurt 11 weken en het staat in het teken van het maken van je afstudeervoorstelling van 45 minuten. Als alles goed gaat ben je hierna klaar om met een diploma het vak in te gaan.

Fulltime of Parttime

De accenten liggen iets anders, maar aan het eind van de rit heb je precies hetzelfde geleerd en gedaan.
aanmelden