ANBI INFORMATIE

 

Deze pagina bevat de gegevens voor de ANBI-status van de Stichting Paul van Vliet Academie.

RSIN-nummer: 817168552

KvK-nummer: 37128437

E-mailadres: info@paulvanvlietacademie.nl

 

Doelstelling, Beleidsplan en Financiƫle verantwoording

Aan belangstellenden de mogelijkheid bieden tot bewustwording, het verkrijgen van zelfkennis en inzicht, teneinde zich te ontwikkelen tot cabaretier/kleinkunstenaar en entertainer of aanverwante functies binnen het theatervak. Dit wordt bereikt middels een meerjarig opleidingstraject waarbinnen men in tijdsduur toenemende voorstellingen maakt en speelt.

Het vermogen wordt gevormd door inkomsten uit activiteiten, schenkingen, erfstellingen en legaten; subsidies en donaties; alle andere verkrijgingen en baten. Alle werkzaamheden verricht door docenten en artistieke leiding vinden plaats op free lancebasis danwel middels verloning. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Jaarlijks wordt een balans, financieel verslag en een begroting gemaakt, dit wordt in het bestuur besproken en goedgekeurd.

In het studiejaar 2018-2019 vonden de lessen plaats gedurende de maanden september t/m juli. Negen studenten studeerden af en ontvingen in theater Pepijn in Den Haag hun diploma uit handen van ere-voorzitter Paul van Vliet.

Met ingang van 1 januari 2019 is het boekjaar gewijzigd van kalenderjaar naar studiejaar, waardoor het (eenmalig lange) boekjaar 2019-2020 loopt van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2020.

Klik hier voor het opvragen van de laatstverschenen Jaarrekening.

 

Samenstelling van het dagelijks bestuur:

Voorzitter: E.A. van Meurs, secretaris: J.A. van Bergen, penningmeester: S.H.M. de Beurs.